Polityka prywatności

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Podsumowanie

Dane osobowe zbierane w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Dostęp do kont usług stron trzecich

Dostęp do konta na Facebooku

Uprawnienia: podczas rejestracji aplikacji lubi i publikuje na tablicy

Dostęp do konta na Twitterze

Dane osobowe: rejestracja aplikacji i różne typy danych

Komentowanie treści

Disqus

Dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Przycisk Lubię to na Facebooku, widżety społecznościowe

Dane osobowe: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania, informacje o profilu

Pełna polityka

Administrator danych i właściciel

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Inne gromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pomocą dedykowanego tekstu wyjaśniającego kontekstowo przy gromadzeniu danych.

Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji.

Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usługi wymaganej przez użytkownik.

Niepodanie niektórych danych osobowych może uniemożliwić tej Aplikacji świadczenie usług.

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane za pośrednictwem tej Aplikacji i oświadcza, że ​​ma prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając w ten sposób Administratora z wszelkiej odpowiedzialności.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Administrator danych przetwarza Dane Użytkowników we właściwy sposób i podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie Danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi informatycznych, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach, Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za obsługę strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemem) lub stron trzecich (np. zewnętrzni dostawcy usług technicznych, dostawcy poczty, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone, w razie potrzeby, jako podmioty przetwarzające dane przez właściciela. Zaktualizowaną listę tych części można w każdej chwili zażądać od administratora danych.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się podmioty zaangażowane w przetwarzanie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Czas retencji

Dane są przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usługi wymaganej przez użytkownika lub określonej w celach określonych w tym dokumencie, a użytkownik może zawsze zażądać od administratora danych zawieszenia lub usunięcia danych.

Wykorzystanie zebranych danych

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, a także w następujących celach: Dostęp do kont usług osób trzecich, Utworzenie użytkownika w profilu aplikacji, Komentowanie treści oraz Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi .

Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu zostały opisane w poszczególnych sekcjach tego dokumentu.

Uprawnienia Facebooka zadane przez tę aplikację

Ta Aplikacja może prosić o pewne uprawnienia Facebooka umożliwiające jej wykonywanie działań z kontem Użytkownika na Facebooku i pobieranie z niego informacji, w tym Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat poniższych uprawnień można znaleźć w dokumentacji uprawnień Facebooka (https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) oraz w polityce prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/about / Prywatność /).

Wymagane uprawnienia są następujące:

Podstawowe informacje

Domyślnie obejmuje to określonego użytkownika"s Dane takie jak identyfikator, imię i nazwisko, zdjęcie, płeć i lokalizacja. Dostępne są również niektóre połączenia Użytkownika, takie jak Znajomi. Jeśli użytkownik udostępnił więcej swoich danych publicznych, dostępnych będzie więcej informacji.

Lubi

Zapewnia dostęp do listy wszystkich stron, które polubił użytkownik.

Opublikuj na ścianie

Umożliwia aplikacji publikowanie treści, komentarzy i polubień w strumieniu użytkownika i strumieniach znajomych użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przez nas przechowywane w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Dostęp do kont usług stron trzecich

Usługi te umożliwiają tej Aplikacji dostęp do Danych z Twojego konta w usłudze strony trzeciej i wykonywanie z nią działań.

Usługi te nie są aktywowane automatycznie, ale wymagają wyraźnej zgody Użytkownika.

Dostęp do konta na Facebooku (ta aplikacja)

Ta usługa umożliwia tej Aplikacji połączenie się z kontem Użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, dostarczanej przez Facebook Inc.

Pytanie o uprawnienia: lubi i publikuje na tablicy.

Miejsce przetwarzania: USA Polityka prywatności https://www.facebook.com/policy.php

Dostęp do konta na Twitterze (ta aplikacja)

Ta usługa umożliwia tej Aplikacji połączenie się z kontem Użytkownika w serwisie społecznościowym Twitter, dostarczanym przez Twitter Inc.

Gromadzone dane osobowe: różne rodzaje danych.

Miejsce przetwarzania: USA Polityka prywatności http://twitter.com/privacy

Komentowanie treści

Usługi komentowania treści pozwalają Użytkownikom na dokonywanie i publikowanie komentarzy na temat zawartości tej Aplikacji.

W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również pozostawiać anonimowe komentarze. Jeżeli wśród Danych Osobowych podanych przez Użytkownika znajduje się adres e-mail, może on służyć do wysyłania powiadomień o komentarzach do tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.

Jeśli zainstalowana jest usługa komentowania treści świadczona przez osoby trzecie, może ona nadal gromadzić dane o ruchu w sieci na stronach, na których zainstalowana jest usługa komentowania, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania treści.

Disqus

Disqus to usługa komentowania treści świadczona przez firmę Big Heads Labs Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA Polityka prywatności http://docs.disqus.com/help/30/

Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji.

Interakcja i informacje uzyskane przez tę Aplikację zawsze podlegają Użytkownikowi"s ustawienia prywatności dla każdej sieci społecznościowej.

Jeśli zainstalowana jest usługa umożliwiająca interakcję z sieciami społecznościowymi, może ona nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe na Facebooku (Facebook)

Przycisk „Lubię to” na Facebooku i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Facebook udostępnianą przez firmę Facebook Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA Polityka prywatności http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów prawnych, w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych usług.

Użytkownik jest świadomy, że Administrator może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta aplikacja może dostarczać użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

W celach operacyjnych i konserwacyjnych ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcję z tą aplikacją (dzienniki systemowe) lub wykorzystywać w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w tej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od administratora danych w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wiedzieć, czy ich dane osobowe zostały zapisane, i mogą skonsultować się z administratorem danych w celu uzyskania informacji o ich zawartości i pochodzeniu, weryfikacji ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub korekty. , lub w celu ich przekształcenia w anonimowy format lub w celu zablokowania danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także w celu sprzeciwiania się ich przetwarzaniu z jakichkolwiek uzasadnionych powodów. Żądania należy przesyłać do administratora danych na podane powyżej dane kontaktowe.

Ta aplikacja nie obsługuje "Nie śledzićwnioski.

Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje "Nie śledzićprośby, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się którejkolwiek ze zmian w Polityce, musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać od Administratora danych usunięcia Danych Osobowych. O ile nie określono inaczej, obowiązująca wówczas polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych, które Administrator Danych posiada na temat Użytkowników.

Informacje z korzystania z naszych aplikacji 

Podczas korzystania z naszych aplikacji mobilnych możemy zbierać pewne informacje oprócz informacji opisanych w innych miejscach niniejszej Polityki. Na przykład możemy zbierać informacje o typie urządzenia i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Możemy zapytać Cię, czy chcesz otrzymywać powiadomienia push o aktywności na Twoim koncie. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych powiadomień i nie chcesz ich już otrzymywać, możesz je wyłączyć w swoim systemie operacyjnym. Możemy prosić, uzyskiwać dostęp lub śledzić informacje oparte na lokalizacji z Twojego urządzenia mobilnego, abyś mógł przetestować funkcje oparte na lokalizacji oferowane przez Usługi lub otrzymywać ukierunkowane powiadomienia push na podstawie Twojej lokalizacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na udostępnianie tych informacji opartych na lokalizacji,  i nie chcesz już ich udostępniać, możesz wyłączyć udostępnianie za pośrednictwem systemu operacyjnego. Możemy korzystać z oprogramowania do analizy mobilnej (takiego jak crashlytics.com), aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszej aplikacji. Możemy zbierać informacje o tym, jak często korzystasz z aplikacji, oraz inne dane dotyczące wydajności.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, przez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki, jaką przebywa w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności stron odwiedzane i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która musi pokrywać się z lub być upoważniona przez Podmiot Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.

Przedmiot danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor danych (lub Inspektor danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja posiadająca prawo, także wspólnie z innym administratorem danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów oraz metod przetwarzania danych osobowych i wykorzystywanych środków, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i użytkowania tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone są dane osobowe użytkownika.

Cookies

Mały fragment danych przechowywany na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 10 dyrektywy WE n. 95/46 / WE oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58 / WE, zmienionej dyrektywą 2009/136 / WE, w sprawie plików cookie.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji.

Przetłumacz tę stronę ?

fidulink

WYMAGANE DOKUMENTY FIDULINK

Sprawdzanie dostępności domeny

załadunek
Wprowadź nazwę domeny nowej instytucji finansowej
Sprawdź, czy nie jesteś robotem.

płatność kartą bankową online fidulink tworzenie firmy online tworzenie firmy online fidulink

Jesteśmy online!